Pravilna ishrana i zdrav način života treba da bude navika koje se pridržavamo. Ne opsesija, ne smisao, već samo mogućnost da kvalitetnije funkcionišemo .

Misli i na sebe i na svoje bližnje, jer je tvoje zdravlje i njima važno.
Većina ljudi o tome samo priča, umesto da to jednostavno urade i počnu živeti zdravije.