Svrstavaju se u dve kategorije:

 

1. tačkasti 

2. netačkasti (rasuti, difuzni) izvori zagađenja

 

Tačkasti izvori zagađenja:

Ovi izvori zagađenja se javljaju kada se zagađujuće materije direktno ispuštaju kroz cevi/kanale u reke i jezera. Primer ovakvog zagađenja je ispuštanje otrovnih hemikalija direktno u vodotok putem cevovoda. 

 

Netačkasti izvori zagađenja:

Oni se javljaju kada se zagađujuće materije ispiraju u vodotokove, npr. kada đubriva sa polja odlaze u vodotok spiranjem poljoprivredne površine. Dok se prva kategorija izvora može lako pratiti i kontrolisati, druga predstavlja rasuti izvor zagađenja, koji je teže otkriti i s njim se boriti.

Ono šta možemo kontolisati, na to možemo i delovati. Smanjimo ispuštanje otrovnih hemikalija iz domova , koristeći prirodne proizvode za pranje, čišćenje i dezinfekciju svih površina u domaćinstvu