Izvori zagađenja voda

Svrstavaju se u dve kategorije:   1. tačkasti  2. netačkasti (rasuti, difuzni) izvori zagađenja   Tačkasti izvori zagađenja: Ovi izvori zagađenja se javljaju kada se zagađujuće materije direktno ispuštaju kroz cevi/kanale u reke i jezera. Primer ovakvog zagađenja je...

Voda je neophodna namirnica za sva živa bića

Zemlju često nazivamo plavom planetom jer je čak 80% njene površine pokriveno vodom. Ali tek se 1 % slatke vode može koristiti kao pitka voda. Nažalost, ova dostupna količina pitke vode zbog svakodnevnih ljudskih aktivnosti izložena je raznim vidovima zagadjenja. Tako...